Troszczymy się o środowisko

image

TROSZCZYMY SIĘ O ŚRODOWISKO

Nasze środowisko to nasza przyszłość. Środowisko jest niezwykle ważnym, choć na co dzień niezauważanym i niedostrzeganym elementem życia. Nasza galeria handlowa znajduje się w bliskiej odległości do centrum Białegostoku, codziennie przyciąga tysiące klientów, jest znanym miejscem wśród społeczności lokalnej. Taka lokalizacja i uznanie wśród mieszańców, zobowiązuje do dawania dobrego przykładu, dlatego troska o ochronę środowiska naturalnego jest nam szczególnie bliska. Na co dzień podejmujemy działania ograniczające wpływ galerii handlowej na środowisko. Obejmują one m.in. takie obszary, jak: zarządzanie odpadami i recykling, optymalizację zużycia energii oraz wody, zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.

ODPADY I RECYKLING

Na terenie centrum handlowego wydzieliliśmy specjalne pomieszczenie, gdzie segregujemy odpady i oddzielnie składujemy surowce wtórne – papier oraz plastik. Naszym celem jest znaczna redukcja odpadów komunalnych poprzez zwiększenie segregacji odpadów wtórnych o 10% w porównaniu do ubiegłego roku.

OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Nasze centrum handlowe stosuje system do zarządzania energią elektryczną oraz klimatyzacją, regularnie monitorujemy również zużycie wody. Dokładamy wszelkich starań, aby minimalizować zużycie energii elektrycznej – stosujemy energooszczędne oświetlenie i dostosowujemy natężenie światła do pory dnia oraz panujących warunków atmosferycznych.

BIORÓŻNORODNOŚĆ

Ważne jest dla nas zachowanie równowagi ekologicznej. Wokół galerii handlowej planujemy zasadzenie licznych gatunków drzew i krzewów, zgodnie z zaleceniami ekologa.

ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU ŚRODOWISKA

Stosujemy się do przepisów prawa oraz norm w zakresie ochrony środowiska.

ZAPRASZAMY ROWERZYSTÓW

Wielu klientów przyjeżdża do nas na rowerach. Chcemy wspierać ekologiczny transport, dlatego przed naszą galerią handlową czekają 4 wiaty rowerowe! Dodatkowo dla wygody klientów przez naszym centrum ustawiliśmy samoobsługową stację obsługi, gdzie można naprawić jednoślad.

PRZESTRZEŃ DO ODPOCZYNKU WOKÓŁ GALERII HANDLOWEJ

W części rekreacyjnej na zewnątrz Centrum Handlowego znajdują się ławki do odpoczynku. Dodatkowo w tym 2018 roku przed Centrum pojawi się plac zabaw dla naszych najmłodszych gości.

Z MYŚLĄ O CZWORONOGACH

Osoby, które odwiedzają nas w trakcie spaceru z psem, mogą go pozostawić przed budynkiem, w kąciku dla zwierząt. Ustawiliśmy tam budy dla czworonogów, przed którymi umieściliśmy miski z wodą.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Włączamy się w różnorodne inicjatywy promujące ekologiczne zachowania i edukację w tym zakresie. Cyklicznie zapraszamy na warsztaty o tematyce ekologicznej i akcje promujące sport oraz zdrowy tryb życia.

WIĘCEJ WYDARZEŃ